AKARYAKIT FİYAT OLUŞUMLARI
AKARYAKIT FİYAT OLUŞUMU
Ülkemizde akaryakıt fiyatları, serbest piyasa ilkelerine uygun olarak rekabet koşullarıyla piyasada oluşmaktadır. Fiyatların oluşumuna etki eden faktörler:

Petrol Piyasası Kanunu
Rafineri fiyat oluşumu
Özel tüketim vergisi (ÖTV)
EPDK Katkı Payı
Temin yeri ile akaryakıt istasyonu arasındaki taşıma masrafları (navlun)
Dağıtıcı ve Bayi payı

PETROL PİYASASI KANUNU
Petrol Piyasası Kanunu gereğince 1 Ocak 2005 tarihi itibarı ile Serbest Fiyatlandırma Sistemine geçilmiştir. Buna göre; Rafinerici ve dağıtıcı lisansı kapsamında yapılan piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatlar, en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak, lisans sahipleri tarafından hazırlanan tavan fiyatlar olarak Kuruma (EPDK) bildirilir.
Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarına uymakta veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre daha düşük pompa satış fiyatlarını uygulamaktadırlar.
Yeni yasa gereği, tüm istasyonların Fiyat panolarının son fiyat değişimine göre güncel olması, pompa ve fiyat panosundaki akaryakıt satış fiyatlarının farklılık göstermemesi gerekmektedir. Bu nedenle, tüketicilerin konuya gerekli hassasiyeti göstermesi, herhangi bir Akaryakıt istasyonunda fiyat panosunda güncel fiyatların olmaması veya pompa ve fiyat panosundaki satış fiyatlarının farklılık göstermesi durumunda 444 78 26 nolu ücretsiz hattımızı arayarak bildirimde bulunabilirler.

FİYATLANDIRMA
RAFİNERİ FİYAT OLUŞUMU;

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı + ÖTV + EPDK Gelir Payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı: Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIFMED Akdeniz ürün fiyatları anlamına gelir.

Türkiye’de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIFMED Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV);
Devletin her ürün için ayrı ayrı belirlediği vergidir. Bu bedel ürün bedelinden bağımsız olarak sabitlenmiş olup KDV gibi devlete ait bir gelirdir.
Ürün bazında ÖTV (TL/M3) aşağıdaki gibidir.EPDK GELİR PAYI;
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) tarafından alınan gelir payıdır. Beyaz ürünler için bu pay 2,78 TL/M3 ve Siyah ürünler için 2,95 TL/TON`dur.
Daha fazla bilgi için www.epdk.org.tr

DEPO SATIŞ FİYATI
Temin fiyatı üzerine dağıtım şirketi marjı ve ürün servis ücreti eklenerek dağıtım şirketinin tüm depolar için satış fiyatları belirlenir. Bu marj, dağıtım şirketleri tarafından ürün finans maliyetleri, yapılan yeni istasyon yatırımları, mevcut istasyonların yenilenmesi, pazarlama ve çeşitli faaliyetler için ayrılan paydır.

POMPA SATIŞ FİYATI
Dağıtım şirketi tarafından, depo satış fiyatı üzerine bayinin çeşitli masrafları ve bulunduğu bölgenin nakliye ücretlerinin de eklenmesiyle, tavsiye edilen pompa satış fiyatı oluşturulur ve bayilere bildirilir.
Bayi, tavsiye edilen pompa fiyatını uygulamakta veya bulunduğu bölgenin rekabet koşullarına göre pompa satış fiyatını belirlemekte serbesttir.
(Yurtiçi alış fiyatı + ÖTV + KDV + EPDK Gelir Payı + Dağıtım Marjı + Nakliye Bedeli (Navlun))